Aktualności

Szkolenie przygotowujące realizatorów programu „Laboratorium Wiedzy Pozytywnej”

2017-06-06

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Ośrodkiem Szkoleniowo-Badawczym Stowarzyszenia MONAR zaprasza nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych do wzięcia udziału w szkoleniu przygotowującym realizatorów programu „Laboratorium Wiedzy Pozytywnej”. Szkolenie finansowane jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie KBPN, pod adresem: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=6671046 

 

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych – Program „Spójrz inaczej” w zreformowanej szkole podstawowej” – szkolenia nauczycieli klas IV-VI

2017-05-26

Krajowe Biuro ds.  Przeciwdziałania Narkomanii wraz ze Stowarzyszeniem Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” zapraszają na szkolenia przygotowujące do realizacji rekomendowanego programu „Spójrz Inaczej”. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach  konkursu na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie KBPN, pod adresem: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=6634348

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych - Programu Domowych Drużyn

2017-05-25

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Fundacją ETOH zapraszają na cykl szkoleń przygotowujących nauczycieli oraz pedagogów i psychologów szkolnych do realizacji Programu Domowych Drużyn dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz ich rodziców, na który składają się dwa programy rekomendowane: Program Domowych Detektywów (PDD) oraz Fantastyczne Możliwości (FM).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie KBPN, pod adresem: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=6629700

Szkolenie w zakresie Programu Wzmacniania Rodziny

2017-05-24

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza do udziału w szkoleniu organizowanym przez Fundację MARATON w zakresie rekomendowanego programu z profilaktyki selektywnej pn.: Program Wzmacniania Rodziny 10-14, współfinansowanym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie KBPN, pod adresem: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=6611495

Krótkie filmy edukacyjne o marihuanie i dopalaczach dla młodzieży

2017-01-18

Zespół działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej KBPN z przyjemnością informuje, że w dniu 10.01.2017 r. na stronie www.dopalaczeinfo.pl zostały umieszczone dwa krótkie filmy o wpływie marihuany i dopalaczy na funkcjonowanie organizmu człowieka.

Trailer            

https://www.youtube.com/watch?v=YkXM5Y1RwHY  

Jak to działa: marihuana         

https://www.youtube.com/watch?v=YupMG7_Rt3k 

Jak to działa: dopalacze           

https://www.youtube.com/watch?v=DJUmFx9jf58 


 Zachęcamy do upowszechniania obu filmów i do śledzenia naszego profilu na Facebook oraz kanału YouTube.

Facebook    https://www.facebook.com/KrajoweBiuro/

YouTube      https://www.youtube.com/user/KBdsPNtv

Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce Uzależnień od Narkotyków

2017-01-09

Na stronie internetowej projektu  „Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce Uzależnień od Narkotyków (EDPQS)” zostały udostępnione w języku polskim trzy poradniki, których autorem jest Europejskie Partnerstwo dla Standardów w Profilaktyce.

  1. Poradnik (Toolkit) 1: Wybór jakościowych inicjatyw profilaktycznych pod kątem finasowania i wsparcia (Finasowanie i Podejmowanie decyzji) - http://prevention-standards.eu/wp-content/uploads/2015/03/EDPQS_Toolkit1_Funding_Decision-Making_PL.pdf
  2. Poradnik (Toolkit) 2: Przegląd i poprawa jakości działań profilaktycznych (Samodzielna ocena i Autorefleksja) - http://prevention-standards.eu/wp-content/uploads/2015/03/EDPQS_Toolkit2_-Self-Assessment_PL.pdf
  3. Poradnik (Toolkit) 4: Promocja standardów jakości w różnych kontekstach (Adaptacja i Rozpowszechnianie) - http://prevention-standards.eu/wp-content/uploads/2015/03/EDPQS_Toolkit4_-Adaptation_Dissemination_PL.pdf

Ww. publikacje polecamy jako pomocne przy planowaniu i upowszechnianiu działań profilaktycznych na poziomie lokalnym.

Stowarzyszenie MONAR zaprasza nauczycieli na konferencje pt. "Szkolne superwizje"

2016-12-05

                                                    Projekt finansowany przez:

                                                                                                                                                                                   

Szkolne superwizje

Stowarzyszenie MONAR zaprasza do udziału w nowatorskim programie adresowanym do  nauczycieli – „Szkolne superwizje”, który realizowany jest w latach 2016–2018, w ramach zadania publicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jednym z elementów tego projektu są jednodniowe konferencje nt. „Superwizja własnej pracy nauczyciela jako narzędzie skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej z młodzieżą”. Konferencje adresowane są do nauczycieli zainteresowanych poszerzaniem własnego warsztatu pracy oraz kompetencji osobistych i zawodowych. Zapraszamy osoby pracujące z młodzieżą w wieku 13-16 lat.

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy nauczycieli, psychologów i pedagogów o możliwości wynikające z superwizowania własnej pracy wychowawczej i profilaktycznej oraz przybliżenie programu „Szkolne superwizje”.

Udział w konferencjach jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma obszerny pakiet materiałów przydatny w pracy z młodzieżą. Osoby zainteresowane otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w konferencji.

Plan konferencji

8.45 – 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 – 10.30

Wykład: „Superwizja własnej pracy nauczyciela. Jej wartość i znaczenie w pracy wychowawczej  i profilaktycznej”

10.30 – 10.45

Przerwa na kawę

10.45 – 12.15

Wykład: „Podstawy skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej”

12.15 – 12.45

Lunch

12.45 – 16.00

Warsztat: „Praca wychowawcza i profilaktyczna w mojej szkole. Możliwości i wyzwania” (13.45 – 14.00 przerwa na kawę)

 

Najbliższe konferencje:

09 grudnia 2016 r. – Wyszków (ul. Komunalna 10a), zgłoszenia (imię i nazwisko oraz typ szkoły/placówki) prosimy nadsyłać do: biura Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie – monarwyszkow@interia.pl

 

15 grudnia 2016 r. – Warszawa (Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot, ul. Marywilska 44a), zgłoszenia (imię i nazwisko oraz typ szkoły/placówki) prosimy nadsyłać do: Ośrodka Szkoleniowo – Badawczego Monar w Warszawie – osb@monar.org

Więcej informacji na: http://www.monar.org/co-robimy/projekty/szkolne-superwizje/

 

Serdecznie zapraszamy

Zespół Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego MONAR

 

 

W dniu dzisiejszym nastąpiła nowa odsłona strony www.programyrekomendowane.pl

2016-07-07

Liczymy, że nasz serwis spotka się z Państwa uznaniem i będzie przydatny w pracy profilaktycznej.

Zachęcamy Państwa do upowszechniania informacji o serwisie w swoim środowisku.

Organizacje zainteresowane zamieszczeniem banneru serwisu www.programyrekomendowane.pl na swoich stronach internetowych prosimy o kontakt przez zakładkę Napisz do nas.