Biblioteka

Ewaluowanie polityki antynarkotykowej. Zlecanie i zarządzanie ewaluacjami – przewodnik w 7 krokach

Ewaluowanie polityki antynarkotykowej. Zlecanie i zarządzanie ewaluacjami – przewodnik w 7 krokach

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, 2017.

Wydanie (tłumaczenie i druk) sfinansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

https://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=1392014 

Testy umożliwiające rozpoznanie problemowego używania przetworów konopi i innych narkotyków przez nastolatków

Testy umożliwiające rozpoznanie problemowego używania przetworów konopi i innych narkotyków przez nastolatków

Okulicz-Kozaryn K., Sierosławski J., Kocoń K, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii 2008

http://www.kbpn.gov.pl/wydawnictwa_on_line.htm?id=110707

System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

Radomska A., Bonisławska K., Jarmołowska K., Okulicz-Kozaryn K., Macander D., Borkowska A., Terlikowska J., Fraczek R., Sochocki M., Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 2010

http://www.kbpn.gov.pl/wydawnictwa_on_line.htm?id=110707

International Standards on Drug Use Prevention

International Standards on Drug Use Prevention

Międzynarodowe standardy profilaktyki uzależnień.

United Nations Office on Drugs and Crime, Wiedeń 2015  

pobierz

Polecane strony

Oficjalna strona Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Oficjalna strona Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Oficjalna strona Programu wczesnej interwencji profilaktycznej FreD goes net

Oficjalna strona Programu wczesnej interwencji profilaktycznej FreD goes net

Strona projektu „Profnet. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień”

Strona projektu „Profnet. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień”

Serwis internetowy poświęcony tematyce „dopalaczy”

Serwis internetowy poświęcony tematyce „dopalaczy”

Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

www.dopalaczeinfo.pl

Program edukacyjny w zakresie problematyki narkomanii

Program edukacyjny w zakresie problematyki narkomanii

Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

http://narkomania.edu.pl/

Strona Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Strona Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Strona poradni internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Strona poradni internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Strona Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii

Strona Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii

Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

www.cinn.gov.pl

Strona Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Strona Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii