źródło

Logiczny model programu został opracowany w Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” Instytutu Psychiatrii i Neurologii, na podstawie prezentacji Gregora Burkharta, Prevention, EDDRA, logic model and evaluation. Dostępny na stronie: https://drogeiovisnosti.gov.hr/UserDocsImages/uredarhiva/2012/11/Gregor_Burkhart_Croatia_Tour_2012_intro.pdf

Autor opracowania: dr Agnieszka Pisarska, Pracownia Profilaktyki Młodzieżowej "Pro-M" w Zakładzie Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii.