Profilaktyka selektywna

  1. Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych

  2. Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych

  3. Fred goes net

  4. Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej

  5. Program Wzmacniania Rodziny

  6. Środowiskowa profilaktyka uzależnień

  7. Szkolna Interwencja Profilaktyczna

  8. Program Nauki Zachowania

  9. Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk