Program dobrej jakości to program:

  • oparty na naukowych podstawach teoretycznych,

  • wykorzystujący skuteczne strategie profilaktyczne,

  • zmniejszający wpływ czynników ryzyka zachowań problemowych,

  • wzmacniający działanie czynników chroniących przed zachowaniami problemowymi,

  • charakteryzujący się odpowiednią intensywnością działań i czasem ich trwania,

  • realizowany przez odpowiednio przygotowaną kadrę,

  • o potwierdzonych w badaniach ewaluacyjnych wysokich standardach wdrożenia lub skuteczności oddziaływań.   

Przeczytaj więcej o poziomach jakości programów.