Wyślij kwestionariusz

Aby zgłosić program do bazy programów rekomendowanych albo przedłużyć okres obowiązywania rekomendacji programu należy podjąć następujące kroki:

  • wypełnić dane dotyczące organizacji, nazwy programu i kontaktu,

  • pobrać formularze:

  • zapoznać się z Klauzulą informacyjną

  • wypełnić i przesłać formularze kwestionariuszy aplikacyjnych / wniosków o przedłużenie rekomendacji

  • załączyć i przesłać dodatkowe dokumenty (scenariusze zajęć, podręczniki dla realizatorów, raporty z ewaluacji)

  • wysłać dwa egzemplarze wypełnionych formularzy wniosków aplikacyjnych (cz. I oraz cz. II) / wniosków o przedłużenie rekomendacji (cz. I oraz cz. II) i dodatkowych ww. dokumentów na adres pocztowy Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.


Sprawdź czy Twój program jest gotowy do wysłania