Wyślij wniosek

Aby zgłosić program do bazy programów rekomendowanych albo przedłużyć okres obowiązywania rekomendacji programu należy podjąć następujące kroki:

  • wypełnić dane dotyczące organizacji, nazwy programu i kontaktu,

  • pobrać formularz wniosku aplikacyjnego

  • albo formularz wniosku o przedłużenie rekomendacji

  • oraz formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz oświadczeniem o ochronie prywatności

  • wypełnić i przesłać formularz wniosku aplikacyjnego/wniosku o przedłużenie rekomendacji

  • podpisać formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

  • załączyć i przesłać dodatkowe dokumenty ( formularz gody na przetwarzanie danych osobowych,  scenariusze zajęć, podręczniki dla realizatorów, raporty z ewaluacji)

  • wysłać dwa egzemplarze wypełnionego formularza wniosku aplikacyjnego/wniosku o przedłużenie rekomendacji i dodatkowych ww. dokumentów na adres pocztowy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.


Sprawdź czy Twój program jest gotowy do wysłania