ZESPÓŁ DS. REKOMENDACJI

W skład zespołu do spraw rekomendacji wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

KRAJOWE BIURO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Anna Radomska anna.radomska@kbpn.gov.pl

Anna Borucka  anna.borucka@kbpn.gov.pl

Bartosz Kehl bartosz.kehl@kbpn.gov.pl

PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Robert Frączek robert.fraczek@parpa.pl

Jolanta Terlikowska jolanta.terlikowska@parpa.pl

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Dorota Macander dorota.macander@ore.edu.pl

Elżbieta Stawecka elzbieta.stawecka@ore.edu.pl

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII

Agnieszka Pisarska agapisar@ipin.edu.pl

Katarzyna Dąbrowska dabrow@ipin.edu.pl