ZESPÓŁ DS. REKOMENDACJI

W skład zespołu do spraw rekomendacji wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

KRAJOWE CENTRUM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

Robert Frączek robert.fraczek@kcpu.gov.pl

Anna Radomska anna.radomska@kcpu.gov.pl

Anna Borucka  anna.borucka@kcpu.gov.pl

Bartosz Kehl bartosz.kehl@kcpu.gov.pl

Jolanta Terlikowska jolanta.terlikowska@kcpu.gov.pl

Danuta Muszyńska danuta.muszynska@kcpu.gov.pl

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Elżbieta Stawecka elzbieta.stawecka@ore.edu.pl

Jolanta Zawór jolanta.zawor@ore.edu.pl 

Aleksandra Kozubska aleksandra.kozubska@ore.edu.pl

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII

Agnieszka Pisarska agapisar@ipin.edu.pl

Katarzyna Dąbrowska dabrow@ipin.edu.pl