Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Podręcznik dla specjalistów profilaktyki uzależnień

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 2011