Biblioteka

 1. Oddziaływać skutecznie. Profilaktyka oparta na podstawach naukowych i dowodach. Publikacja dla przedstawicieli jednostek samorządu gminnego oraz szkół i placówek oświatowych – Agnieszka Pisarska
 2. Ewaluowanie polityki antynarkotykowej. Zlecanie i zarządzanie ewaluacjami – przewodnik w 7 krokach
 3. Standardy profilaktyki
 4. Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem
 5. Testy umożliwiające rozpoznanie problemowego używania przetworów konopi i innych narkotyków przez nastolatków
 6. O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii. Poradnik dla rodziców
 7. Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi. Program warsztatów dla rodziców
 8. Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów
 9. Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień
 10. Zapobieganie narkomanii w gminie
 11. Ewaluacja krok po kroku. Podręcznik ewaluacji wewnętrznej programów profilaktycznych
 12. System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego
 13. International Standards on Drug Use Prevention
 14. Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Podręcznik dla specjalistów profilaktyki uzależnień
 15. Oficjalna strona Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
 16. Oficjalna strona Programu wczesnej interwencji profilaktycznej FreD goes net
 17. Serwis internetowy National Institute on Drug Abuse
 18. Serwis internetowy Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
 19. Serwis poświęcony tematyce uzależnień behawioralnych
 20. Strona projektu „Profnet. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień”
 21. Serwis internetowy poświęcony tematyce „dopalaczy”
 22. Program edukacyjny w zakresie problematyki narkomanii
 23. Archiwalna strona Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 24. Strona Ośrodka Rozwoju Edukacji
 25. Strona poradni internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
 26. Strona Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii
 27. Archiwalna strona Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Webinary

Zapraszamy do zapoznania się z cyklem wykładów na temat profilaktyki zachowań ryzykownych w szkołach i w społecznościach lokalnych. Wykłady adresowane są przede wszystkim do dwóch grup: 1) osób odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego) oraz 2) kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych.

Cykl składa się z 5 wykładów przygotowanych przez Annę Borkowską (psycholożkę, socjoterapeutkę, specjalistkę w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży) oraz Marcina J. Sochockiego (socjologa, autora licznych projektów badań społecznych z zakresu profilaktyki i edukacji).

Profilaktyka odwołująca się do podstaw naukowych – realna propozycja czy mrzonka?
Anna Borkowska

Przepis na skuteczny program profilaktyczny adresowany do młodzieży
Anna Borkowska

Czy szkoła może utrudniać profilaktykę?
Anna Borkowska

Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w profilaktyce
Anna Borkowska

Ewaluacja: nadzór, kontrola czy wsparcie?
Marcin J. Sochocki