Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów

(red) Jabłoński P., Bukowska B., Czabała J.,Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 2012