Ewaluowanie polityki antynarkotykowej. Zlecanie i zarządzanie ewaluacjami – przewodnik w 7 krokach

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, 2017.

Wydanie (tłumaczenie i druk) sfinansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.