System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

Radomska A., Bonisławska K., Jarmołowska K., Okulicz-Kozaryn K., Macander D., Borkowska A., Terlikowska J., Fraczek R., Sochocki M., Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 2010