Oddziaływać skutecznie. Profilaktyka oparta na podstawach naukowych i dowodach. Publikacja dla przedstawicieli jednostek samorządu gminnego oraz szkół i placówek oświatowych – Agnieszka Pisarska

Oddziaływać skutecznie. Profilaktyka oparta na podstawach naukowych i dowodach. Publikacja dla przedstawicieli jednostek samorządu gminnego oraz szkół i placówek oświatowych – Agnieszka Pisarska, 2023.