AUTORSKIE NARZĘDZIA EWALUACJI

Narzędzia pomiarowe opracowane dla potrzeb danego badania (albo zapożyczone z innych badań), których trafność i rzetelność nie zostały zweryfikowane w toku badań psychometrycznych. Zdarza się również, że autorzy takiego narzędzia nie sprawdzili tego, jak respondenci rozumieją poszczególne pozycje lub pytania kwestionariusza.