EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROJEKTU

Prowadzenie ewaluacji wyłącznie przez osoby, które są zaangażowane w tworzenie i wdrażanie projektu.