EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PROJEKTU

Prowadzenie ewaluacji wyłącznie przez osoby, które nie są zaangażowane w tworzenie i wdrażanie projektu.