METODA

Świadomie stosowany sposób postępowania mający prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu.