POLECANE ŻRÓDŁA WIEDZY

  1. Hawkins J. D., Nederhood B., Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych. Nadużywanie substancji uzależniających i inne problemy społeczne, IPiN, PTP Pracownia Wydawnicza, Warszawa-Olsztyn 1994.
  2. Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa1999.
  3. Kamiński A., Podstawowe pojęcia pedagogiki społecznej w pracy socjalnej, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1976.
  4. Sochocki M. J., Ewaluacja jako dyskurs – wybrane aspekty ewaluacji projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, „Trzeci Sektor”, nr 7 2006.
  5. Ostaszewski K., Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, Warszawa 2003.
  6. Gaś Z. B., Profilaktyka w szkole, WSiP S. A., Warszawa 2006.
  7. Etyka badań socjologicznych, Streszczenie Kodeksu Postępowania w Dziedzinie Badań Rynkowych i Społecznych obowiązującego członków Sekcji Badań Opinii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego – http://www.cyf-kr.edu.pl/~ussozans/kodeks.pdf.
  8. Szybka Ocena Polityki I Odpowiedź, Moduł V – Etyka badań naukowych – http://www.temple.edu/lawschool/phrhcs/rpar/tools/poland/Module%20V_Ethics_Training%20Materials_EngPol_03_09_05.pdf