SCHEMAT BADAWCZY EKSPERYMENTALNY

Powszechnie przyjęte określenie badań, w których jeden program (np. program profilaktyczny, terapia, interwencja) jest porównywany z innym lub brakiem oddziaływań, przy zachowaniu standardów metodologicznych pozwalających rzetelnie sformułować wnioski na temat skuteczności każdego badanego programu i jego (ich) przydatności w pracy z określoną grupą (określonymi grupami) osób.