SCHEMAT BADAWCZY Z GRUPĄ PORÓWNAWCZĄ

Schemat quasi-eksperymentalny, który można zastosować, gdy na przykład chcemy porównać efekty dwóch nowych szkolnych programów profilaktycznych, realizowanych przez wychowawców klas (grupy eksperymentalne) w odniesieniu do klasy, w której prowadzony był inny program albo nie był żaden (grupa kontrolna).