SCHEMAT BADAWCZY Z ODROCZONYMI ODDZIAŁYWANIAMI.

W tym schemacie wszystkich uczestników badania obejmuje się oddziaływaniami, tylko w różnym czasie. Losowo decyduje się o kolejności udziału danej grupy w programie.