SCHEMAT SZEREGÓW CZASOWYCH

Schemat quasi-eksperymentalny, który polega na wielokrotnym badaniu grupy objętej programem zarówno zanim rozpoczną się oddziaływania jak i po ich zakończeniu. Schemat ten pozwala dokonać obserwacji dynamiki zmian zachodzących w grupie uczestników programu czy interwencji. Jego słabym punktem jest brak grupy porównawczej, ale daje silniejsze podstawy do wnioskowania na temat zmian niż schemat pretest-posttest.