SCHEMAT TYLKO Z POSTTESTEM

Schemat tylko z posttestem polega na przeprowadzeniu jednego pomiaru w grupie osób objętych oddziaływaniami w jakimś czasie po ich zakończeniu. Jest to najsłabszy z możliwych schematów badawczych, ponieważ nie daje żadnych możliwości porównania uzyskanych wyników (ani z inną grupą lub grupami, ani z wynikami tej samej grupy przed rozpoczęciem działań).