GRUPA ODBIORCÓW POŚREDNICH

Grupa osób, które bezpośrednio (osobiście) nie uczestniczą w działaniach prowadzonych w ramach programu, ale które powinny odnieść korzyści w związku z realizacją programu w grupie bezpośrednich odbiorców (np. rodziców, nauczycieli). Grupa, w której można oczekiwać efektów realizacji programu, chociaż same w nim nie uczestniczyły, ale pośrednio były jego adresatami (np. rodzice w przypadku uczestniczenia ich dzieci w programie, czy uczniowie w przypadku udziału nauczycieli w programie).