POLECANE ŹRÓDŁA WIEDZY

  • Mental Health Action Plan for Europe. WHO European Ministerial Conference on Mental Health. Facing the Challenges, Building Solutions, Helsinki 2005.
  • Ostaszewski K., Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w zachowaniach ryzykownych dzieci i młodzieży (w:) Mazur J. i wsp. Czynniki chroniące młodzież 15-letnią przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Raport z badań HBSC 2006, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2008.
  • Radomska A., Bonisławska K., Jarmołowska, K. Okulicz- Kozaryn K., Macander D., Borkowska A., Terlikowska J., Frączek R., Sochocki J.M., System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 2010.