REZULTATY MIĘKKIE PROJEKTU/PROGRAMU

Rezultaty miękkie programu to efekty realizacji zajęć, które pośredniczą w drodze do osiągnięcia rezultatów twardych. Mogą one dotyczyć takich efektów jak poprawa umiejętności komunikowania się z innymi, wzrost poczucia własnej wartości, wzrost poziomu wiedzy na temat negatywnych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych, poprawa umiejętności współpracy w zespołowej.