REZULTATY TWARDE PROGRAMU

Rezultaty twarde programu to definiowalne, trwałe i policzalne zmiany osiągnięte w wyniku realizacji programu. Są to bezpośrednie korzyści, które zostały odniesione przez uczestników zajęć w kontekście wprowadzenia w życie określonych zmian np. w szkole, w domu czy w grupie rówieśniczej. Opisują policzalne zmiany, które zaszły w efekcie przeprowadzenia programu, np. liczba osób, która utrzymała abstynencję od narkotyków.

  • Rezultaty twarde a produkty projektu/programu

Rezultaty twarde czasami mylone są z produktami programu, które dotyczą sposobów realizacji zadania – tzw. „dobra i zadania” powstałe w toku przedsięwzięcia: liczba godzin zajęć, liczba udzielonych porad, konsultacji.

W sytuacji, kiedy celem projektu jest również stworzenie materiałów np. edukacyjnych – liczba wydanych egzemplarzy będzie zakwalifikowana do rezultatów twardych. W przeciwnym wypadku – jeżeli powstanie materiałów nie zostało uwzględnione w celach – powinny one być traktowane jako produkt projektu.