STRATEGIE PROFILAKTYCZNE

Strategie profilaktyczne to sposoby postępowania oparte na podstawach teoretycznych, które mają na celu redukowanie wpływu czynników ryzyka i/lub wzmacnianie czynników chroniących.