Więcej informacji na temat programu

Program jest upowszechniany i koordynowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, agendę Ministra Zdrowia. Program został w Polsce wdrożony po raz pierwszy przez Krajowe Biuro w ramach międzynarodowego projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w którym uczestniczyło kilkanaście krajów europejskich.

Infromacje na temet programu:

  • www.programfred.pl
  • http://www.lwl.org/FreD
  • Rejniak R., Podstawy teoretyczne programu „Fred goes net”, „Serwis Informacyjny Narkomania” nr 1(45), 2009
  • Rejniak R., Realizacja zajęć z młodzieżą w ramach programu „Fred goes net”, „Serwis Informacyjny Narkomania” nr 2(46), 2009
  • Chojecki D., Ewaluacja europejskiego programu wczesnej interwencji wobec młodych użytkowników substancji psychoaktywnych „Fred goes net”,  „Serwis Informacyjny Narkomania” nr 1(53), 2011
  • Zapobieganie narkomanii. Doświadczenia współpracy bliźniaczej Polski i Niemiec, praca zbiorowa, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2006