Dane kontaktowe

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SOPHIA

ul. Konstytucji 3 Maja 23/4

27-200 Starachowice

tel:  601 934 558

http://www.programnaukizachowania.pl/