Syntetyczna informacja o programie

Nazwa programu: PROGRAM NAUKI ZACHOWANIA

 • Grupa/grupy odbiorców programuUczniowie szkół podstawowych lub ponadpodstawowych przejawiający niewłaściwe zachowania szkolne z  tendencją do pogłębiania się – uczniowie wymagający działań na poziomie profilaktyki selektywnej.Odbiorcami są także rodzice zaangażowani w proces wspierania ucznia.UWAGA! Program wymaga realizacji przez wszystkich nauczycieli uczących ucznia objętego Programem.
 • Trenerzy programu – osoby uprawnione do szkolenia realizatorów
  Zaświadczenie o uprawnieniach trenera Programu Nauki Zachowania wystawione przez NODN Sophia
  Lista trenerów https://www.programnaukizachowania.pl/program-pnz/trenerzy
 • Wymagany czas trwania szkolenia przygotowującego do prowadzenia programu – dla realizatorów programuE-learning – 3 godz. dydaktyczne (dostępny na stronie www.programnaukizachowania.plTrening umiejętności – 20 godzinDwie superwizje – łącznie 10 godzin dydaktycznych onlineŁączni minimum 33 godziny dydaktyczneDopuszczalne modyfikacje
  Treningi umiejętności mogą być realizowane zarówno w formie online jak i stacjonarnej. Dopuszczalny jest trening 28 godzinny – przy braku e-learningu.
 • Osoby przygotowane do prowadzenia programu – realizatorzy programu
Nazwa grupyDokument potwierdzający
Absolwenci szkoleń prowadzonych przez autorówZaświadczenia NODN sophia

Dopuszczalne modyfikacje (odnoszące się do rozszerzania grupy realizatorów)

Nazwa grupyDokument potwierdzający
Nauczyciele po elearningu zatrudnieni w szkole w której przeprowadzono trening umiejętności mogą realizować program przy wsparciu absolwentów z uprawnieniamiZaświadczenie z udziału w e-learningu
 • Wymagany czas trwania programu
Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
Ok. 6 tygodniOk. 6 tygodniOk. 6 tygodni
 • Dopuszczalne modyfikacjie
Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
W zależnosci od potrzebW szczególnych przypadkach inni opiekunowie