Więcej informacji na temat programu

Więcej informacji na temat Programu Nauki Zachowania można znaleźć w publikacjach:

  • SalamonBobińska K., Bobula S., Karaszewski N., Rządzki J., Program Nauki Zachowania (PNZ), „Remedium”, Listopad (str. 15), 2015.
  • Karaszewski N., Polityka szkoły w uczeniu i wzmacnianiu pozytywnych zachowań uczniówProgram Nauki Zachowania (PNZ), „Remedium”, Listopad (str. 610), 2015.
  • Bobula S., Cztery filary poczucia własnej wartości, „Remedium” (1113), 2015.
  • Kołodziejczyk J., Zarządzanie Programem Nauki Zachowania w szkole, „Remedium”, 12(272), 5-6, 2015.
  • Karaszewski N., Kierowanie klasą, czyli ład i harmonia w klasie -cz. 1, „Remedium”, 12(272), 7-9, 2015.
  • Rządzki J., Pytania jako metoda wprowadzania zmiany zachowania, „Remedium”, 12(272), 10-12, 2015.
  • Rządzki J., O pułapkach komplementów i zaletach uważności cz. 1, „Remedium”, 1(273), 4-5, 2016.
  • Karaszewski N., Kierowanie klasą, czyli ład i harmonia w klasie, cz. 2, „Remedium”, 1(273), 6-9, 2016.
  • Bobula S., Rola rodziców w zmianie zachowania ucznia w szkole, „Remedium”, 1(273), 10-12, 2016.
  • Karaszewski N., Kiedy nic nie działa. Cz.1 i 2, „Remedium”, (luty i marzec), 2016.