Więcej informacji na temat programu

Więcej informacji na temat programu, jak również wyników badań dotyczących jego skuteczności, można uzyskać z następujących pozycji:

  • Herzberg M., Pomaganie dzieciom nielubianym przez rówieśników – prezentacja programu oddziaływań, „Serwis Informacyjny NARKOMANIA” nr 3 (55), 20111, s. 13-18.
  • Herzberg M., Pomaganie dzieciom nielubianym przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych. Program zajęć w małej grupie uczniów klas IV-V, Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2012.
  • Herzberg M., Techniki rozpoznawania dzieci darzonych przez rówieśników ponadprzeciętną antypatią (w:) Deptuła M. (red.), Profilaktyka w grupach ryzyka. Część I – Diagnoza, Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2009.
  • Herzberg M.,  Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci odrzucanych przez rówieśników (w:) Jarosz E. (red.), Chowanna. Tom 1: Dzieciństwo – witraż bolesny. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
  • Herzberg M., Wspomaganie rozwoju dzieci odrzucanych przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych (w:) Deptuła M. (red.), Profilaktyka w grupach ryzyka. Część II – Działania, Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2010