Dane kontaktowe

Uniwersytet  Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Zakład Pedagogiki Opiekuńczej z Profilaktyką Społeczną 
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz 
Tel. (52) 32 16 166
e-mail: inped@ukw.edu.pl