Grupa docelowa

Program adresowany jest do dzieci nieśmiałych w wieku 10-11 lat.