Standardy realizacji

Zajęcia mogą być prowadzone przez pedagogów, psychologów, socjoterapeutów, nauczycieli, którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przygotowującego do ich realizacji. 
Do realizacji zajęć potrzebna jest duża sala, w której można ustawić krzesła w kręgu oraz umożliwiająca  przeprowadzenie zabaw ruchowych. Potrzebne są też materiały dydaktyczne, tj.: białe i kolorowe kartki, pisaki, długopisy, zeszyty (dla każdego dziecka jeden zeszyt), farby, arkusze szarego papieru, ksero kart pracy (jest 25 kart do pracy indywidualnej i 11 do pracy grupowej).