Więcej informacji na temat programu

Szczegółowe informacje na temat programu, scenariusze zajęć oraz wskazówki metodyczne dla realizatorów można znaleźć w publikacji Małgorzaty Zabłockiej pt. Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci, wydanej w 2008 roku przez Wydawnictwo Naukowe Scholar (aktualnie dostępnej w formie Ebooka). 
Źródłem wiedzy na temat programu są też inne publikacje autorki, których spis zamieszczono na stronie: http://www.ukw.edu.pl/pracownicy/strona/malgorzata_zablocka/publikacje/.  Wybrane tytuły znajdują się w repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.