Opis programu

Program jest realizowany w dwóch zasadniczych cyklach – sesje podstawowe i przypominające.
Warsztaty w zakresie sesji podstawowych odbywają się w okresie 7 tygodni z częstotliwością spotkań jeden raz w tygodniu po 2 godziny. Cykl zajęć przypominających trwa 4 tygodnie i może odbyć się w okresie 3-12 miesiący od zakończenia części podstawowej.
Program jest prowadzony metodą warsztatową w formie sesji dla rodziców, dla młodzieży i rodzinnych. Sesje dla rodziców i młodzieży odbywają się równolegle w tym samym czasie. Po ich zakończeniu rodziny wspólnie uczestniczą w sesji rodzinnej. Materiał dydaktyczny do zajęć warsztatowych to podręcznik z gotowymi scenariuszami wraz z edukacyjnym materiałem filmowym, który pozwala krok po kroku na kolejnych sesjach z rodzicami i ich dziećmi  poznać mechanizmy, metody i formy rozwiązywania problemów na przykładach typowych sytuacji rodzinnych, towarzyskich, które mają miejsce w codziennym życiu zarówno na poziomie rodziny, szkoły, jak i środowiska rówieśniczego. Nieocenionym i najważniejszym elementem programu jest wspólna praca rodziców i dzieci poprzez gry i zabawy oraz kierowaną dyskusję.  Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymują materiały edukacyjne, nad którymi pracują w domu, doskonaląc nabyte umiejętności. W warsztatach może jednocześnie uczestniczyć maksymalnie 12 rodzin. 

Tematyka zajęć:
Sesje dla rodziców:

 • Miłość i granice.
 • Ustalanie zasad domowych.
 • Promowanie dobrego zachowania.
 • Wyciąganie konsekwencji.
 • Budowanie mostów.
 • Ochrona przed używaniem substancji psychoaktywnych.
 • Zapewnienie pomocy rodzinie w wyjątkowych sytuacjach.

Sesje dla młodzieży:

 • Cele i marzenia.
 • Docenić rodziców.
 • Radzenie sobie ze stresem.
 • Przestrzeganie zasad.
 • Radzenie sobie z presją rówieśniczą.
 • Presja rówieśnicza i prawdziwi przyjaciele.
 • Prosząc innych o pomoc.

Sesje rodzinne:

 • Wspieranie celów i marzeń.
 • Docenić członków rodziny.
 • Narady rodzinne.
 • Zrozumieć wartości rodzinne.
 • Rozwijanie komunikacji wewnątrz rodziny.
 • Rodzina a presja rówieśnicza.
 • Podsumowanie.