Więcej informacji na temat programu

Program, jego skuteczność oraz refleksje realizatorów i uczestników zajęć zostały opisane w poniższych artykułach:

  • Kocoń K., Okulicz-Kozaryn K., Ewaluacja Programu Wzmacnia Rodziny, „Serwis Informacyjny Narkomania” nr 3, 2011.
  • Okulicz-Kozaryn K., Dorożko L.,  Adaptacja programu profilaktyki alkoholowej dla nastolatków w wieku 10-14 lat i ich rodziców (w:) Promocja zdrowia psychicznego – badania i działania w Polsce, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa  2008. 
  • Okulicz-Kozaryn K., Kocoń K., Ewaluacja Programu Wzmacniania Rodziny , „Serwis Informacyjny NARKOMANIA” nr 3,  2011.
  • Piotrkowska G., Program Wzmacniania Rodziny, „Meritum”  nr 2,  2011 
  • Piotrkowska G., Program Wzmacniania Rodziny,  „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”   nr 5, 2011.
  • Piotrkowska G., Program Wzmacniania Rodziny,  „Remedium” nr 10, 2015.
  • Rustecka – Krawczyk A., Program Wzmacniania Rodziny, „Remedium” nr 12, 2009.