Syntetyczna informacja o programie

Nazwa programu: ŚRODOWISKOWA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

 • Grupa/grupy odbiorców programuDzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat, których prawidłowy rozwój jest zagrożony ze względu na przebywanie w niekorzystnych środowiskach wychowawczych, w tym w rodzinach niewydolnych wychowawczo.Rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży – adresatów pierwszej grupy.Przedstawiciele środowiska lokalnego, w którym prowadzone są odziaływania, m.in. samorządu lokalnego,  służby zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, Policji
 • Trenerzy programu – osoby uprawnione do szkolenia realizatorów
  Jedynymi osobami uprawnionymi są autorzy programu.
  Lista trenerów 
  dr Ireneusz Siudem, dr Anna Siudem – 602 79 63 68, poczta@nowakuznia.org
 • Wymagany czas trwania szkolenia przygotowującego do prowadzenia programu – dla realizatorów programu
  20 godzin zegarowych szkolenia (trzy dni). 
  Dopuszczalne modyfikacje
   stnieje możliwość skrócenia szkolenia dla osób które realizowały program w ramach staży zawodowych, praktyk, wolontariatu
   
 • Osoby przygotowane do prowadzenia programu – realizatorzy programu
Nazwa grupyDokument potwierdzający
Psychologowie, psychoterapeuci, pedagodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni.Imienny certyfikat uprawniający do realizacji programu z zachowaniem jego standardów, wystawiony przez Towarzystwo Nowa Kuźnia.

Dopuszczalne modyfikacje (odnoszące się do rozszerzania grupy realizatorów)

Nazwa grupyDokument potwierdzający
Osoby mające doświadczenie w pracy z osobami  mającymi trudności w przystosowaniu społecznym, współrealizujące program, m.in. absolwenci nauk społecznych, trenerzy sportowi, prawnicy, lekarze i pielęgniarki.Imienny certyfikat uprawniający do realizacji programu z zachowaniem jego standardów, wystawiony przez Towarzystwo Nowa Kuźnia
 • Wymagany czas trwania programu
Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
192 godziny rocznie na grupę podopiecznych (dwa dwugodzinne spotkania tygodniowo). Program długofalowy, zalecana jest wieloletnia realizacja.Ok. 144 rocznie – 12 godzin miesięcznie, w zależności od potrzeb. Program długofalowy, zalecana jest wieloletnia realizacja.Ok. 48 godzin rocznie – 4 godziny miesięcznie. Program długofalowy, zalecana jest wieloletnia realizacja.

Dopuszczalne modyfikacjie

Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
Możliwe są modyfikacje liczby, częstotliwości, długości spotkań, liczby grup w zależności od specyfiki adresatów. Dokonywane są po diagnozie środowiska. Zawsze wymagają uzgodnienia z autorami programu.Możliwe są modyfikacje liczby, częstotliwości, długości spotkań w zależności od specyfiki adresatów. Dokonywane są po diagnozie środowiska. Zawsze wymagają uzgodnienia z autorami programu.Możliwe są modyfikacje liczby, częstotliwości, długości spotkań w zależności od specyfiki zagrożeń w środowisku lokalnym. Dokonywane są po diagnozie środowiska. Zawsze wymagają uzgodnienia z autorami programu.