Więcej informacji na temat programu

Więcej informacji na temat programu:

  • Siudem I., Środowiskowa profilaktyka uzależnień, materiały pokonferencyjne, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1994.
  • Siudem I., Praca profilaktyczna z młodzieżą – koncepcja środowiskowa, materiały pokonferencyjne Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Szklarska Poręba 1994.
  • Siudem I., Tworzenie młodzieżowych grup środowiskowych, materiały pokonferencyjne Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Szklarska Poręba 1994.
  • Siudem I., Zintegrowane systemy profilaktyki uzależnień w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, „Problemy Narkomanii” nr 1, 2001.
  • Siudem I., Szkolne Programy Profilaktyczne. Koncepcja środowiskowa, materiał edukacyjny, Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, Poznań 2003.
  • Siudem I., Lokalne systemy współpracy w zakresie zapobiegania narkomanii. Biuletyn Wojewódzki. „Problemy społeczne”, Wyd. ROPS, Lublin 2005.