Więcej informacji na temat programu

Więcej informacji na temat Szkolnej Interwencji Profilaktycznej można znaleźć w publikacjach:

 • Borucka A., Szanse i trudności pomocy psychologicznej w szkole, „Remedium”, nr 1 (155), 2006.
 • Borucka A., Szkolna interwencja profilaktyczna jako forma pomocy psychologicznej, „Świat Problemów”, nr 15, 2007.
 • Borucka A., Kocoń K., Interwencja w szkole, „Remedium” , nr 7-8 (125-126), s.10-13, 2004.
 • Borucka A., Pisarska A., Okulicz-Kozaryn K., Ocena przydatności i funkcjonowania metody interwencji profilaktycznej w szkole, „Medycyna Wieku Rozwojowego”, nr 1, cz. I styczeń- marzec, t. VII 2. 2003.
 • Borucka A. Okulicz-Kozaryn K., Pisarska A., Interwencja profilaktyczna wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne. Etapy opracowywania programu, (w:) Deptuła M. (red.), Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 238-252, Bydgoszcz, 2005.
 • Borucka A., Pisarska A., Okulicz-Kozaryn K. (2005): Szkolna interwencja profilaktyczna (w:) Kamińska-Buśko B., Szymańska J. (red.), Profilaktyka w szkole: poradnik dla nauczycieli. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa, 2005.
 • Okulicz-Kozaryn K., Borucka A., Pisarska A., Wprowadzenie do szkół metody interwencji wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne – bariery we współpracy z rodzicami i ich pokonywanie,  „Medycyna Wieku Rozwojowego”, nr 1, cz. I styczeń- marzec, t. VII 3, 2003.
 • Pisarska A., Jakubowska L., Uczniowie wobec procedur interwencyjnych, „Remedium” 5 (135), 2004
 • Okulicz-Kozaryn K., Sierosławski J., Kocoń K., Borucka A., Testy umożliwiające rozpoznawanie problemowego używania przetworów konopi i innych narkotyków przez nastolatków, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ; Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 2008.
 • Informacje o szkolnej Interwencji profilaktycznej zamieszczone są na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii : www.kbpn.gov.pl
 • www.ore.edu.pl oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii old.ipin.edu.pl/wordpress/wp-content/uploads/…/ulotka_interwencja.doc