Cele programu

Celem  głównym programu jest zapobieganie różnym zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży.  

Cele szczegółowe

  • ograniczenie wczesnych kontaktów seksualnych młodzieży i problemów z nimi związanych,
  • ograniczenie picia  alkoholu, używania narkotyków i dopalaczy,
  • ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej (fizycznej, słownej oraz o podtekście seksualnym).