Grupa docelowa

Uczniowie klas II-III gimnazjum i ich rodzice oraz wychowawcy i nauczyciele.