Syntetyczna informacja o programie

Nazwa programu: ARCHIPELAG SKARBÓW

 • Grupa/grupy odbiorców programu
  Uczniowie klasy 8 szkoły podstawowej i 1 szkoły ponadpodstawowej, ich rodzice i nauczyciele 
   
 • Trenerzy programu – osoby uprawnione do szkolenia realizatorów
  Osoby posiadające aktualną licencję, wydaną przez Fundację Instytut Profilaktyki Zintegrowanej z siedzibą w Kobyłce, ul. Ogrodowa 8, 05-230 Kobyłka
  Lista trenerów 
  Informacje o trenerach posiadających licencje dostępne w biurze Fundacji – nr tel. 692 822 302
 • Wymagany czas trwania szkolenia przygotowującego do prowadzenia programu – dla realizatorów programu
  200 – 250 godz. szkolenia, teoretyczno-praktycznego
  Dopuszczalne modyfikacje
  1.Realizacje dla mniejszych grup (do 60 osób) w przypadku obowiązujących obostrzeń sanitarnych i/albo małych szkół, ze względu na zmniejszającą się liczebność klas. 2. Realizacje dla klas 7, z poinformowaniem Dyrekcji, że program dla klas 7 nie uzyskał jeszcze rekomendacji (badanie ewaluacyjne dotyczące skuteczności programu dla kas 7 w toku)
 • Osoby przygotowane do prowadzenia programu – realizatorzy programu
Nazwa grupyDokument potwierdzający
Trenerzy programu  Aktualna licencja, wydana przez Fundację Instytut Profilaktyki Zintegrowanej z siedzibą w Kobyłce, ul. Ogrodowa 8, 05-230 Kobyłka

Dopuszczalne modyfikacje (odnoszące się do rozszerzania grupy realizatorów)

Nazwa grupyDokument potwierdzający
Osoby szkolące sięImienne zaświadczenie, potwierdzające udział w szkoleniu, wydane przez  Fundację Instytut Profilaktyki Zintegrowanej z siedzibą w Kobyłce, ul. Ogrodowa 8, 05-230 Kobyłka
 • Wymagany czas trwania programu
Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
Dwa mityngi w dużych grupach po 3,5 godzin każdy. Łącznie 7 godzin.     1,5 godz.1,5 godz.

Dopuszczalne modyfikacje

Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
 1 godz. – 1,5 godz. lekcyjna, w zależności od potrzeb i możliwości w danej szkole 1,5 godz. lekcyjnej – 2 godz. lekcyjnych, w zależności od potrzeb grupy odbiorców