Więcej informacji na temat programu

Informacje na temat programu można znaleźć na stronach:

oraz w publikacji 

  • Grzelak, S.,  Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce., Wydawnictwo Rubikon, Kraków, 2009