Opis programu

Metody pracy

Zajęcia programowe są prowadzone metodami aktywnymi. Rekomendowane techniki to: dyskusja grupowa, burza mózgów, drama, sondaż. treści edukacyjne sa przekazywane przez nauczyciela w formie mini-wykładów. Ponadto w programie jest wykorzystany fim edukacyjny pt. Wieczne dziecko oraz test AUDIT C.

Długość trwania programu

Optymalna realizacja programu wynosi 12 godzin lekcyjnych.

Treści programowe

Program jest podzielony tematycznie na trzy części.

  • Część pierwsza – ARS VIVENDI – sztuka życia jest poświęcona zagadnieniom konsekwencji uzywania substancji psychoaktywnych dla zdrowia i życia
  • Część druga ARS AMANDI – sztuka kochania jest poświęcona omówieniu konsekwencji stosowania substancji psychoaktywnych dla różnych aspektów miłości i związków intymnych kobiety i mężczyzny.
  • Część trzecia ARS GENERANDI – sztuka rodzenia – dotyczy zagadnienia konsekwencji używania substancji psychoaktywnych da zdrowia prokreacyjnego i zdrowia potomstwa.

Materiały dydaktyczne

Pomoce dydaktyczne do realizacji programu to: podręcznik dla nauczyciela zawierający scenariusze zajęć, wskazówki metodyczne i materiały pomocnicze; broszura dla ucznia, ulotka dla rodziców, film Wieczne dziecko, plakat.