Grupa docelowa

Uczniowie w wieku 13–14 lat, ich rodzice i nauczyciele.