Standardy realizacji

Osoba realizująca program powinna posiadać:

  • umiejętności systematycznej i celowej pracy wychowawczej, 
  • merytoryczną wiedzę na temat pracy z grupą i odpowiednie umiejętności w tym zakresie,
  • doświadczenie w pracy z młodzieżą (profilaktyka), a także wskazane jest doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi,
  • wiedzę na temat strategii motywacyjnych,
  • ogólną znajomość prawa dotyczącego młodzieży,
  • wiedzę na temat lokalnego systemu pomocy (dotyczącego zdrowia psychicznego),
  • umiejętność dobrej komunikacji, dyspozycyjność, umiejętność organizacji pracy własnej. 

Rekomenduje się, aby zajęcia z gimnazjalistami realizowało dwóch prowadzących. Dla zwiększenia skuteczności oddziaływań profilaktycznych, jeśli istnieje taka możliwość, osoby prowadzące sesje powinny uczestniczyć w superwizji grupowej. 
Każdy realizator powinien mieć certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć Laboratorium. Certyfikacją realizatorów zajmuje się Stowarzyszenie MONAR. Na stronie internetowej Stowarzyszenia MONAR oraz stronie programu publikowane są listy certyfikowanych realizatorów.