Grupa docelowa

 Uczniowie klas IV lub V szkół podstawowych oraz ich rodzice